on-line rezervace

Ve spolupráci s pedagogy organizujeme týdenní výjezdní lyžařské kurzy pro děti z mateřských škol, základních a středních škol, školní družiny a kolektivy. Děti v doprovodu svých učitelů absolvují celkem 5× 2 hodiny/dopoledne nebo odpoledne, vždy v době mezi 8:00 a 16:00, od pondělí do pátku.
Na období jarních prázdnin nabízíme příměstské tábory se zaměřením na výuku lyžování.

Kurz instruktora s licencí

pro výuku základního lyžování nebo snowboardingu
Ve spolupráci s Sherpa skischool,
která je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nabízíme v našem areálu KURZ pro výuku

„Instruktor základního lyžování“
a „Instruktor základního snowboardingu“

Cena kurzu zakončeného licencí 5 475 Kč
Cena pro zájemce o prolongační kurz 2 990 Kč

Výstupem pro účastníky školení pro získání licence Instruktor základního lyžování nebo snowboardigu je působení v soukromých lyžařských školách, působení na lyžařských kurzech mateřských, základních, středních a vysokých škol.

Instruktor základního lyžování nebo snowboardingu je lyžařský instruktor, který je oprávněn samostatně vést, řídit a vyhodnocovat tělovýchovný proces všech věkových kategorií v oblasti základního lyžování nebo snowboardingu.
Cena zhrnuje:
 • SKIPAS
 • skripta a výukový materiál
 • videoprojekci, přednášky
 • závěrečné testy
Cena ubytování s polopenzí 250 Kč/noc

Všichni uchazeči se navíc mohou těšit na bonusové workshopy lektorů Sherpa Ski School a přednášku profesionálního záchrannáře v oblasti záchrany života a možných úrazů v příměstském středisku

V případě, že bude méně než 15 účastníků nebo bude nedostatečná sněhová pokrývka, termín kurzu se přesune na 12.–16. 12. 2018 do SKI AREÁLU – PARK SPORTU HRUBÁ VODA.

Sledujte pečlivě naše aktuality.
Neváhejte se přihlásit co nejdříve z důvodu možného naplnění kapacit.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu ve smyslu nenaplnění kapacit nebo při nepřízni přírodních podmínek. Počet účastníků s ubytováním je omezen!

Termín kurzu: 5.–9. 12. 2018
Prolongační kurz: 7.–9. 12. 2018

Pokyny k platbě:
č.ú. 115-1009060207/0100

Přihláška je závazná po uhrazení zálohy 3 000 Kč
nebo celé částky kurzu.

Variabilní symbol:
pro kurz zakončený licencí: 7475
pro prolongační kurz: 3990
do poznámky uveďte: jméno a příjmení

Kontaktní osoba: Milan Čubík, TEL. 739 808 565

Cílem kurzu je prohloubit znalosti posluchače z teorie a praxe lyžování:
 • Osvojit znalosti z techniky, metodiky a bezpečnosti, lyžování a snowboardingu, zaměřené na provádění instruktorské praxe v
  komerční výuce především s důrazem na bezpečnost samotného klienta.
 • Seznámit posluchače s vývojem a současným stavem lyžařského sportu a vést je k soustavnému zdokonalování jejich
  dovedností, znalostí a zkušeností.
Metody a formy práce budoucích instruktorů lyžování a snowboardingu:
 • Výuka probíhá v praktických blocích na svahu a dále v hodinách teorie při odpoledních a večerních přednáškách.
 • Vzhledem ke specifickému charakteru lyžování a snowboardingu je výuka realizována s ohledem na kvalitu poskytované
  metodiky v určených celcích.
Zkouškové požadavky na instruktora základního lyžování / instruktora základního snowboardingu:
 • Zkouška z teorie (skripta uchazeči dostanou na začátku kurzu).
 • Zkouška z praxe (vše, co je potřeba aby jste uměli vás během kurzu naučí lektoři kurzu).
 • Zkouška z metodické praxe (metodickým výstupem se rozumí vlastní ukázka výuky a všeho, co s tím souvisí).